Oudercursus

Cursus voor ouders op het gebied van opvoeden en begeleiding van kinderen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij opvoeden een systemische aanpak van kinderproblemen het meest effectief is. In onze kindercursussen helpen wij het kind. Ook de omgeving kan geholpen worden om het kind beter tot steun te zijn. Dat geldt voor ouders, leerkrachten en alle andere vertrouwenspersonen in de nabije omgeving van een kind.

(Een deel van) de oorzaak van het probleem kan in de de opvoeding liggen. Gedachten, overtuigingen, gevoelens en gedrag van ouders en leerkrachten hebben invloed op het kind.

Thema’s.

In de oudercursus gaan de deelnemers met elkaar kijken naar een aantal onderwerpen:

 • welke gevoelens spelen een belangrijk rol in mijn dagelijks leven?
 • hoe benader ik mijn kind(eren)?
 • wat voor gedachten, overtuigingen, oordelen en gevoelens neem ik mee in de opvoeding?
 • wat vind ik eigenlijk van opvoeden?
 • hoe communiceer ik met mijn kind?
 • hoe kan ik beter / anders / effectiever met mijn kind omgaan?
 • hoe kan ik mijn kind meer zelfvertrouwen geven?
 • hoe kan ik mijn kind stimuleren?

Opvoeden is misschien wel de meest uitdagende baan die er is. Het daagt je uit en geeft voldoening. Elk kind is anders en het vergt van jou als ouder veel creativiteit om hier goed mee om te gaan.

Ouders kunnen elkaar helpen met de opvoeding. Het is soms alleen al fijn te horen dat je niet de enige bent met ruziemakende kinderen. Leer van elkaar! Een opvoed-idee van jou kan misschien wel heel waardevol zijn voor een ander gezin.

Inspiratieavond voor superouders over opvoeding

Ouders en opvoeding
 Mogelijke thema´s 
 • mijn kind praat niet met me
 • mijn kind slaapt niet
 • mijn kind eet niet
 • conflicten tussen ouders en kind
 • conflicten tussen broers en zussen
 • straffen en belonen
 • omgaan met (negatieve) emoties
 • communiceren met kinderen

 Praktische informatie 
Locatie: verschillende locaties in het land
Tijd: 3 avonden van 19:45 – 21:45
Kosten: € 100 p.p.
Wanneer : zie agenda

Prijs: € 100 per persoon