Weerbaarheidstraining voor kinderen

Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining
10 bijeenkomsten à 2 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Je kind heeft het moeilijk

Wordt je kind gepest? Heeft het weinig zelfvertrouwen? Mag het zijn weerbaarheid wel wat vergroten? Heeft het moeite met het uiten van zijn emoties? Kortom, zit jouw kind niet lekker in z’n vel? Onze weerbaarheidstraining kan dan helpen.

Kinderen kunnen soms nare dingen meemaken. Een akelige gebeurtenis, pesten, een scheiding, het overlijden van een oma of misschien wel van een poes, zijn slechts enkele van de vele voorvallen in het leven, waardoor een kind van slag kan raken.

Zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht

Superkidz kan je helpen om jouw kind dat extra duwtje in de rug te geven. Om meer zelfvertrouwen te krijgen, emotionele blokkades te verwerken, problemen op te lossen en de draad weer op te pakken.
We bieden ze inzicht in hun gedachten, emoties en gedrag en we geven ze vaardigheden om dit om te zetten in positieve acties. Zo helpen wij kinderen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen.

We starten de cursus bij een minimale groepsgrootte van 7 kinderen (maximaal 20 kinderen). De groepsdynamiek is een belangrijke factor in het behalen van een positief resultaat. Kinderen delen hun problemen met elkaar en komen samen tot oplossingen.

Deze leuke training is heel ervaringsgericht met als basis plezier, bewustwording en positieve actie.

Een kind opvoeden en begeleiden is niet gemakkelijk. Soms heeft je kind meer nodig, dan jij als ouder kunt bieden zonder over je grenzen te gaan. Dan is het goed om hulp te vragen, want iedereen heeft wel eens hulp nodig.

This paragraph will not display on the page.

Weerbaarheidstraining.

Dit leren de kinderen tijdens de weerbaarheidstraining:

 • (H)erkennen van eigen talenten en krachten
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Hoe ga je om met pesten en conflicten
 • Inzicht in eigen gedachten, emoties en gedrag
 • Vaardigheden om deze inzichten om te zetten in positieve acties

Indicaties

 • opstandig gedrag
 • stress en onrust
 • leer- en concentratieproblemen
 • pesten, gepest worden
 • ruzies en conflicten
 • onzekerheid / gering zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • hoog-sensitiviteit
 • moeizame omgang met leeftijdsgenoten
 • samen spelen
 • sociale vaardigheden
 • contact en vriendschappen
 • geringe weerbaarheid
 • negatief zelfbeeld
 • claim-gedrag
 • probleemgedrag
 • reguleren van emoties
 • geslotenheid
 • neerslachtigheid
 • huilbuien
 • boosheid
 • driftbuien
 • agressief gedrag
 • angst
 • faalangst

Intakeformulieren

Voorafgaand aan de cursus krijg je per e-mail twee intakeformulieren, één voor de ouders en één voor het kind. Het intakeformulier geeft ons een beeld van de situatie van het kind. Bovendien helpt het intakeformulier bij de begeleiding van je kind tijdens de cursus.

Intakegesprek

Voordat de cursus begint, vindt er ook een intakegesprek plaats op de cursuslocatie. Je wordt daar samen met je kind per e-mail voor uitgenodigd. Zo heeft je kind in ieder geval al een van de begeleiders ontmoet, voordat de weerbaarheidstraining begint. Als je kind het spannend vindt om deel te gaan nemen, zal dit veel van die spanning wegnemen.

Duur van de weerbaarheidstraining

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur.  De bijeenkomsten vinden elke week plaats op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip.
In de schoolvakanties zijn er géén bijeenkomsten. De doorlooptijd van de cursus is dus ongeveer 3 maanden.

Verslag

Na elke bijeenkomst sturen wij per e-mail een verslag, waarin we de ouders informeren over wat de kinderen tijdens de bijeenkomst  gedaan hebben. Op deze manier hoef je je kind niet te overvragen, terwijl je toch op de hoogte blijft. Het is onze ervaring dat ouders dit als zeer plezierig ervaren.
Dit verslag beschrijft de bijeenkomst in algemene termen. We schrijven geen persoonlijke of kwetsbare zaken in dit verslag. Mocht dit aan de orde zijn, dan zullen we telefonisch contact opnemen met de ouders van het kind.

Tussenevaluatie

Halverwege de weerbaarheidstraining, na ongeveer 6 bijeenkomsten, hebben we met jou een gesprek over je kind. We vertellen je hoe we je kind ervaren, wat haar sterke en minder sterke kwaliteiten zijn, hoe ze zich in de groep beweegt. We gaan kijken hoe dat overeenkomt met jou ervaring als ouder. Als het relevant is zullen we ook tips geven hoe je je kind kunt benaderen en stimuleren.

Eindgesprek

Na de de laatste bijeenkomst  vindt er een eindgesprek plaats. Dit gesprek voeren we alleen met de ouders/verzorgers. In dit eindgesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde:

 1. Wat zien de ouders aan veranderingen bij het kind?
 2. Hoe heeft het kind de cursus ervaren (in de beleving van de ouders)?
 3. Hoe hebben de cursusleiders je kind ervaren en wat vinden zij veranderd?
 4. Wat vonden de ouders van de cursus?
 5. Tips en aanbevelingen van de cursusleiders voor de toekomst.

Per e-mail ontvang je een uitnodiging voor het gesprek. De eindgesprekken zijn meestal ‘s avonds op dezelfde locatie als de cursus. De duur van het eindgesprek is 20 minuten.

kind, kind weerbaarheidstraining, weerbaarheidstraining, weerbaarheidstrainingen,sociale vaardigheidstraining, sociaal-emotionele vaardigheidstraining, zelfvertrouwen, faalangst, emotieregulering, moeite met emotieregulering, zelfvertrouwen, weinig zelfvertrouwen, leerproblemen, concentratieproblemen, leer- en concentratieproblemen, slaap, slaapstoornis, leerstoornis, slaapproblemen, stress, onrust, onrustig, pesten, ruzies, ruzie, conflicten, hoog sensitiviteit, hooggevoeligheid, verstoorde groepsdynamiek, probleemgedrag, echtscheiding, eigenwaarde, opvoeding hulp, kind gepest, kind sociaal emotionele ontwikkeling.

Startdata en locaties

Zie de agenda voor alle startdata en locaties van de sociaal-emotionele weerbaarheidstraining.

Prijs: €395,- (intake, 10 bijeenkomsten, wekelijks verslag, tussengesprek en evaluatiegesprek)