Kinderen en emoties: hoe je kind kan sprankelen

Kind-emoties-s

Vreugde en blijdschap, verdriet, pijn, angst, teleurstelling, boosheid, agressie…
Kinderen beleven een heel spectrum aan emoties. Het beleven van emoties is een normaal verschijnsel in de natuur. Het niet kunnen ervaren van emoties kan de oorzaak zijn van allerlei ongewenste problemen: migraine en andere lichamelijke kwalen, maar ook depressie, agressie, extreme geslotenheid of ongeremdheid en zelfs neiging tot zelfmoord.

Het is daarom essentieel dat kinderen hun emoties kunnen ervaren, benoemen en uiten.

 

” Hé! Er moet iets gebeuren! “


Wat zijn emoties?

Emoties helpen ons om met onszelf en met anderen te communiceren. Emoties dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van onze kinderen. Het woord emotie komt van het Latijnse woord emovere. Dat betekent ‘doen bewegen’ of ‘ergens uitdrijven’. Een emotie is een boodschapper die ons wakker schudt: “Hé! Er moet hier iets gebeuren!” Een emotie geeft ons de mogelijkheid om in beweging te komen en iets te veranderen, zowel lichamelijk als met daden

Een kind, dat gepest wordt op het schoolplein, voelt een emotie, misschien angst of boosheid. Als hij de emotie laat stromen wordt hij boos, zoekt hulp of wordt verdrietig en gaat huilen. De boodschap van de emotie is: “Ik wil niet gepest worden!”. Het lichaam zoekt natuurlijkerwijs een uitweg voor de gevoelens. Maar als de emotie worden onderdrukt, dan trekt het kind zich terug, het voelt niet meer, krijgt misschien buikpijn of gaat heel stoer doen. Een kind dat besluit niet meer te voelen krijgt een negatief zelfbeeld, voelt zich ongelukkig, wordt depressief. Het kind kan niet meer voor zichzelf opkomen.

Zo maakt ieder kind dagelijks van alles mee. Met sommige ervaringen kunnen ze goed omgaan. Maar soms ook helemaal niet.

 

” Hoe dieper je een bal onder water duwt, hoe harder hij weer naar boven komt. “


De rol van de ouders
Wij ouders spelen een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling van het kind. Wij geven het voorbeeld. Soms hebben we hier zelf nog (veel) in te leren. Emoties zien we als onwelkom, eng of lastig. We willen er zo snel mogelijk van af! Ook van onze kinderen vinden we dat. Maar door hun boosheid of verdriet te ontkennen of de kop in te drukken met een snoepje, een cadeautje of met eigen boosheid, gaan emoties niet weg. Hoe dieper je een bal onder water duwt, hoe harder hij weer naar boven komt. Zo is het ook met emoties. Als emoties niet onderkend worden, zetten ze zich vast in het lichaam en komen op allerlei manieren weer boven. De meest uiteenlopende klachten kunnen ontstaan. Buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen, migraine zijn slechts een paar van die kwalen.

Om onze kinderen te begeleiden moeten we zelf in staat zijn om te voelen, om het niet te weg te stoppen, maar te erkennen. Om vertrouwd te raken met onze emoties en ze niet te veroordelen.

Accepteer alle emoties
Een emotie liegt nooit. Het is de waarheid voor degene, die het voelt. Geef een kind de ruimte om te voelen. Accepteer alle gevoelens. Als jij als ouder dat doet, zullen kinderen ook leren dat alle gevoelens er mogen zijn. Moedig het kind aan om te voelen en om er over te praten. Zeg niet: “Niet boos zijn!”, maar erken juist het gevoel: “Zo! Jij bent boos!”. Ieder mens wil erkend worden in zijn gevoel.

 

” Als kinderen en volwassenen beter met emoties zouden leren omgaan, zou er gegarandeerd minder agressie en angst op scholen zijn. “


Het uiten van emoties
Tenslotte is het uiten van emoties essentieel. Een kind mag, móet zelfs, boos kunnen zijn. Wat vaak verwarrend is voor ouder of opvoeder, is het onderscheid tussen een emotie en het resulterende gedrag. Elke emotie kan geaccepteerd worden, maar niet alle gedrag hoeft geaccepteerd te worden. Laat je kind boos zijn, maar accepteer niet dat er dingen stuk gemaakt worden of dat anderen schade oplopen (schoppen, slaan, schelden).

Er zijn veel manieren om gevoelens te uiten: huilen, schreeuwen, tekenen, schrijven, rondjes rennen, zingen, dansen. Huilen is heel belangrijk! Kinderen kunnen leren omgaan met emoties in toneelspel, dans, oefeningen, lachen en muziek. Ze genieten daar ook echt van! Ook omdat het laten stromen van emoties zo enorm oplucht en zo’n bevrijdend gevoel geeft.

Als kinderen en volwassenen beter met emoties zouden leren omgaan, zou er gegarandeerd minder agressie en angst op scholen zijn.