Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining voor kinderen

Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining
10 bijeenkomsten van 15.30 tot 17.30 uur
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Je kind heeft het moeilijk

Wordt je kind gepest? Heeft het weinig zelfvertrouwen? Mag het zijn weerbaarheid wel wat vergroten? Heeft het moeite met het uiten van zijn emoties? Kortom, zit jouw kind niet lekker in z’n vel? De weerbaarheidstraining van Superkidz kan dan helpen.

Kinderen kunnen soms nare dingen meemaken. Een akelige gebeurtenis, pesten, een scheiding, het overlijden van een oma of misschien wel van een poes, zijn slechts enkele van de vele voorvallen in het leven, waardoor een kind van slag kan raken.

Zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht

Superkidz kan helpen om jouw kind dat extra duwtje in de rug te geven. Om meer zelfvertrouwen te krijgen, emotionele blokkades te verwerken, problemen op te lossen en de draad weer op te pakken.
We bieden ze inzicht in hun gedachten, emoties en gedrag en we geven ze vaardigheden om dit om te zetten in positieve acties. Zo helpen wij kinderen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen.

We starten de cursus bij een minimale groepsgrootte van 10 kinderen (maximaal 12 kinderen). De groepsdynamiek is een belangrijke factor in het behalen van een positief resultaat. Kinderen delen hun problemen met elkaar en komen samen tot oplossingen.

Deze training is heel ervaringsgericht met als basis plezier, bewustwording en positieve actie.

Een kind opvoeden en begeleiden is niet gemakkelijk. Soms heeft je kind meer nodig, dan jij als ouder kunt bieden zonder over je eigen grenzen te gaan. Dan is het goed om hulp te vragen, want iedereen heeft wel eens hulp nodig in het leven.

This paragraph will not display on the page.

Weerbaarheidstraining.

Dit leren de kinderen tijdens de weerbaarheidstraining:

 • (H)erkennen van eigen talenten en krachten
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Hoe ga je om met pesten en conflicten?
 • Inzicht in eigen gedachten, emoties en gedrag
 • Vaardigheden om deze inzichten om te zetten in positieve acties

Indicaties

 • opstandig gedrag
 • stress en onrust
 • leer- en concentratieproblemen
 • pesten, gepest worden
 • ruzies en conflicten
 • onzekerheid / gering zelfvertrouwen
 • verlegenheid
 • hoog-sensitiviteit
 • moeizame omgang met leeftijdsgenoten
 • samen spelen
 • sociale vaardigheden
 • contact en vriendschappen
 • geringe weerbaarheid
 • negatief zelfbeeld
 • claim-gedrag
 • probleemgedrag
 • reguleren van emoties
 • geslotenheid
 • neerslachtigheid
 • huilbuien
 • boosheid
 • driftbuien
 • agressief gedrag
 • angst
 • faalangst

Intakeformulieren

Voorafgaand aan de cursus krijg je twee intakeformulieren opgestuurd per mail. Eén voor de ouders en één voor het kind. Het intakeformulier geeft ons een beeld van de situatie van het kind. Bovendien helpt het intakeformulier bij de begeleiding van jouw kind tijdens de cursus.

Intakegesprek

Voordat de cursus begint, vindt er ook een intakegesprek plaats op de cursuslocatie. Je wordt daar samen met je kind voor uitgenodigd. Zo heeft je kind in ieder geval al één van de begeleiders ontmoet voordat de weerbaarheidstraining begint. Als je kind het spannend vindt om deel te gaan nemen, zal dit veel van die spanning wegnemen. Het gesprek zal daarom ook vooral gaan tussen de begeleider en jouw kind. Als ouder ben je uiteraard van harte welkom, maar de vragen worden aan jouw kind gesteld.

Duur van de weerbaarheidstraining

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten vinden elke week plaats op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip, namelijk van 15.30 tot 17.30 uur. In de schoolvakanties zijn er géén bijeenkomsten. De doorlooptijd van de cursus is dus ongeveer drie maanden.

Cursusverslag

Na elke bijeenkomst sturen wij per e-mail een verslag, waarin we de ouders informeren over wat de kinderen tijdens de bijeenkomst  gedaan hebben. Op deze manier hoef je je kind niet te overvragen, terwijl je toch op de hoogte blijft. Het is onze ervaring dat ouders dit als zeer plezierig ervaren.
Dit verslag beschrijft de bijeenkomst in algemene termen. We schrijven geen persoonlijke of kwetsbare zaken in dit verslag. Mocht dit aan de orde zijn, dan zullen we telefonisch contact opnemen met de ouders van het kind.

Tussengesprek

Halverwege de weerbaarheidstraining, na ongeveer zes bijeenkomsten, hebben we met jou een gesprek over je kind. In dit tussengesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde:

 1. We vertellen je hoe we je kind ervaren.
 2. We geven aan wat haar sterke en minder sterke kwaliteiten zijn en hoe ze zich in de groep beweegt.
 3. We gaan kijken hoe dat overeenkomt met jouw ervaring als ouder.
 4. Als het relevant is, zullen we ook tips geven hoe je jouw kind (anders) kunt benaderen en stimuleren.

Per e-mail ontvang je een uitnodiging voor het tussengesprek. De gesprekken zijn telefonisch en duren ongeveer 20 minuten.

Eindgesprek

Na de laatste bijeenkomst vindt er een eindgesprek plaats. Dit gesprek voeren we alleen met jou. In dit eindgesprek komen een aantal onderwerpen aan de orde:

 1. Wat zien jullie aan veranderingen bij het kind?
 2. Hoe heeft jouw kind de cursus ervaren (in jouw beleving)?
 3. Hoe hebben wij jouw kind ervaren en wat vinden wij veranderd?
 4. Wat vonden jullie van de cursus?
 5. Tips en aanbevelingen van ons voor in de toekomst.

Per e-mail ontvang je een mogelijkheid om je in te schrijven voor het eindgesprek. De eindgesprekken zijn telefonisch en optioneel. De duur van het eindgesprek is ongeveer 20 minuten.

Individueel verslag (Optioneel)

Ouders, verzorgers, docenten, begeleiders of zorgverleners hebben regelmatig behoefte aan een individueel verslag van het kind tijdens de cursus. Wij snappen deze vraag, dus is er de mogelijkheid voor een verslag. Daarin beschrijven we het proces, de ontwikkeling en het doel voor in de toekomst van het kind. De kosten voor dit verslag zijn 75 euro.

kind, kind weerbaarheidstraining, weerbaarheidstraining, weerbaarheidstrainingen,sociale vaardigheidstraining, sociaal-emotionele vaardigheidstraining, zelfvertrouwen, faalangst, emotieregulering, moeite met emotieregulering, zelfvertrouwen, weinig zelfvertrouwen, leerproblemen, concentratieproblemen, leer- en concentratieproblemen, slaap, slaapstoornis, leerstoornis, slaapproblemen, stress, onrust, onrustig, pesten, ruzies, ruzie, conflicten, hoog sensitiviteit, hooggevoeligheid, verstoorde groepsdynamiek, probleemgedrag, echtscheiding, eigenwaarde, opvoeding hulp, kind gepest, kind sociaal emotionele ontwikkeling.

Startdata en locaties

Zie de agenda voor alle startdata en locaties van de sociaal-emotionele weerbaarheidstraining.

Prijs: € 475,- (intake, 10 bijeenkomsten, wekelijks verslag, tussengesprek en evaluatiegesprek)

Schrijf je kind nu in