Klachtenprocedure

Superkidz doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van De Zorgprofessional: https://www.dezorgprofessional.nl/geschillenregeling.

Het klachtenloket is per e-mail (geschilleninstantie@dezorgprofessional.nl) of telefonisch (0341 745 459) bereikbaar.

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u hier vinden of u kunt een flyer downloaden met een samenvatting.