Scholen – klassemanagement en sociaal-emotionele ontwikkeling

Op het gebied van klassemanagement en sociaal-emotionele ontwikkeling is er op scholen vaak nog veel te verbeteren.

Leerkrachten hebben het druk en krijgen veel opgelegd. De valkuil is dat klassemanagement vooral bestaat uit handhaving, om alle activiteiten in het krappe tijdschema te krijgen. Superkidz heeft een alternatief. Dit noemen we ‘verbindend doceren’. Lees hier meer…

Ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling kan op school nog veel verbeterd worden. Kinderen leren veel op school. Maar ze leren ook heel veel dingen niet of in geringe mate! Wat te denken van: creativiteit, kritisch denken, veerkracht, inlevingsvermogen, motivatie, verantwoordelijkheid, geduld, verdraagzaamheid, samenwerking of flexibiliteit. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Géén van bovenstaande kwaliteiten wordt door CITO getoetst… Om school hierin te ondersteunen heeft Superkidz een 8-weekse training en een aantal themaworkshops voor kinderen.

Tweedaagse leerkrachtentraining met overnachting

In deze training ligt de focus op verbinding tussen leerkracht en leerling.
Verbinding is essentieel voor de mens. Een kind voelt zich veilig en verbonden als het zich gehoord voelt. Als er begrip is voor zijn problemen. Als het met respect behandeld wordt en als hij mag zijn wie hij is. Klassemanagement op een andere manier.

Sociaal-emotionele weerbaarheidstraining
8 bijeenkomsten à 2 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Iedere school is tegenwoordig verplicht om sociale vaardigheid lessen aan te bieden.
Soms zijn er kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben dan de school op een bepaald moment kan bieden.
Kinderen die bijvoorbeeld iets naars meemaken in de thuissituatie of kinderen met een indicatie of een hulpvraag.

Een project op school, een thema week, Kinderboekenweek, Sint en kerst, jouw school bestaat zoveel jaar enz…. Een workshop van Superkidz laat je leerlingen op een speelse manier sociaal- emotionele thema’s ervaren. Een leuke toevoeging bij een ‘feestelijke’ gelegenheid. Hieronder vind je onze workshops. Wij passen de workshops graag aan op het thema van de school.

Call Now Button