Voor scholen

Als leerkracht wil je graag dat jouw groep zich fijn en blij voelt en dat jouw leerlingen zich op alle vlakken kunnen ontwikkelen.

Soms heeft een groep een extra duwtje in de rug nodig. Soms heb je als leerkracht ook behoefte aan kennis om je leerlingen beter te kunnen begeleiden.

Vaak kan er met kleine aanpassingen in communicatie, lichaamshouding of energie een verschil ontstaan in de onderlinge rolverdeling.

Voor scholen biedt Superkidz de onderstaande activiteiten.

Leerkrachten hebben het druk en krijgen veel opgelegd. De valkuil is dat het klassenmanagement vooral bestaat uit handhaving om alle activiteiten in het krappe tijdschema te krijgen. Op het gebied van klassenmanagement en sociaal-emotionele ontwikkeling is er op scholen vaak nog veel te verbeteren. Superkidz heeft een alternatief. Dit noemen we ‘verbindend doceren’.

Ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling kan op school nog veel verbeterd worden. Kinderen leren veel op school, maar ze leren ook heel veel dingen niet of in geringe mate! Wat te denken van: creativiteit, kritisch denken, veerkracht, inlevingsvermogen, motivatie, verantwoordelijkheid, geduld, verdraagzaamheid, samenwerking of flexibiliteit. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Géén van bovenstaande kwaliteiten wordt bijvoorbeeld tijdens de Cito-toets getoetst.

De sociaal-emotionele weerbaarheidstraining van Superkidz is gericht op het op doen van ervaringen, bewustwording en (h)erkennen van gevoelens en emoties.

Een project op school, een themaweek, Kinderboekenweek, Sint en kerst, jouw school bestaat zoveel jaar, een probleem in de klas, een specifiek onderwerp dat aandacht nodig heeft. Een workshop van Superkidz laat jouw leerlingen op een speelse manier sociaal-emotionele thema’s ervaren. Een leuke toevoeging bij een specifiek thema.

Call Now Button