Veelgestelde vragen

Wij willen kinderen in Nederland helpen om vrijuit te leven. Om open, ruimdenkend, spontaan, zelfbewust en sociaal te zijn.
Veel volwassenen worstelen nog steeds met thema’s die hun oorsprong vinden op jonge leeftijd. Onze kinderen krijgen natuurlijk te maken met diezelfde thema’s. Wij kunnen onze kinderen nu eenmaal niet beschermen voor alles wat zich in hun leven aandient!
Wij willen niet wachten tot kinderen volwassen zijn. Wij willen hen nu al vaardigheden geven om beter met situaties in het leven om te gaan.

In ieder mens schuilt een superheld.

De kern van ieder mens is zuiver en heeft enorme potentie.
Niet door wat we in het leven meemaken, maar door hoe wij die gebeurtenissen ervaren en verwerken, kan de zuiverheid van die kern aangetast worden en kan het moeilijker of zelfs onmogelijk worden om van onze capaciteiten gebruik te maken.

Wij willen kinderen helpen om met zo min mogelijk ballast door het leven te gaan.

We werken sterk ervaringsgericht. We praten niet over thema’s, maar in een veilige omgeving, laten we kinderen hun thema’s beleven. Daardoor krijgen ze inzicht in hun denken, voelen en handelen. Tegelijkertijd geven we ze vaardigheden om anders (effectiever) met deze thema’s om te gaan. Zo creëert het kind balans tussen verstand en gevoel.

Dit biedt een stevige basis van waaruit belangrijke waarden van het leven, zoals zelfvertrouwen, weerbaarheid, voldoening, goed voor jezelf zorgen, betrokkenheid en inventiviteit gemakkelijker voortvloeien.

De cursus bestaat uit 2 delen.
In eerste instantie richten we ons op het kind als individu. We onderzoeken vragen als: Wie ben ik? Wat voel ik? Wat kan ik al? Wat mag ik nog leren?
Hierbij gaan we moeilijkheden niet uit de weg.
Je kunt de activiteiten in het begin van de cursus zien als het gooien van een steen in een poel met stilstaand water. Zoals het water kan vertroebelen door de laag sediment die zich op de bodem heeft verzameld, zo zullen thema’s die bij een kind bezonken zijn, naar boven gehaald worden.
Door integratie van alle ‘troebelingen’ zullen de kinderen meer ruimte krijgen om hun diepere kern te ontdekken. Dit zal zich uiten in een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, beter grenzen stellen, meer balans, een betere integratie van gevoel en verstand, minder oordeel en meer verdraagzaamheid naar anderen.

In het tweede deel van deze cursus gaan we vanuit dit positieve zelfbeeld contact maken met anderen. We doen dit in samenspel, door samen te werken en door samen te vieren.
De meest plezierige en voldoening gevende wijze van contact maken en samenwerken met anderen is om dit te doen vanuit je kern.

Een aantal aspecten maken deze cursus zo bijzonder:

  • De opzet van de cursus. Eerst gaan we naar kern van het kind. We geven het kind vaardigheden om zichzelf op een positieve manier te bekijken. Vervolgens gaan we vanuit deze basis leren om samen te werken met anderen.
  • De wijze waarop de cursus wordt aangeboden. Deze cursus gaat uit van doe-activiteiten. Het is onze visie dat je meer leert door dingen te doen en te ondergaan, dan door te praten en te luisteren. Door iets te doen komt de kennis en wijsheid op meerdere niveaus binnen en zal het kind het zich beter herinneren. Bovendien hebben we de cursus zodanig opgezet, dat alle activiteiten leuk zijn om te doen. Tegelijkertijd heeft iedere activiteit een dieper onderlaag die een van te voren bepaald doel dient.
  • De cursus heeft mannelijke én vrouwelijke leiding. Mannen en vrouwen hebben een andere manier van omgaan met kinderen. Tevens kijken ze verschillend tegen dingen aan. Wij vinden het belangrijk dat de cursus wordt begeleid door zowel een man als een vrouw, zodat de kinderen een voorbeeld hebben aan beide.
  • Wij maken in de cursus gebruik van krachtige technieken die hun oorsprong vinden in verschillende therapeutische stromingen (cognitief, lichaamsgericht, creatief, NLP).

Ja, die zijn er. Voor elke start van een nieuwe cursus vindt er een informatieavond plaats, waarin we meer uitleg geven over de cursus en waar je zelf ook zult ervaren wat de kinderen gaan doen. Zie voor meer informatie de agenda op onze website.

De doelgroep is kinderen van 6 t/m 12 jaar. Voor de meeste kinderen jonger dan 6 is deze cursus ongeschikt, omdat ze nog te weinig concentratie en zelfreflectie hebben. Voor kinderen ouder dan 12 jaar is de invulling van de cursus te kinderachtig. De opzet van de cursus is echter ook voor kinderen van 12 tot 18 jaar geschikt. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we de cursus gaan aanbieden aan kinderen uit deze leeftijdsgroep.

Bij het samenstellen van de groepen wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen en in mindere mate naar wat ze nodig hebben. We streven naar een diverse groep, zodat de kinderen kunnen leren van elkaar.

Op dit moment is het nog niet mogelijk op de cursus vergoed te krijgen, maar we zijn bezig om te kijken naar de mogelijkheden op dit gebied.

We vinden het belangrijk dat een kind het gevoel heeft zeggenschap te hebben over zichzelf en dat hij of zij gemotiveerd is om zélf de cursus te willen volgen.
Om je kind te betrekken in de beslissing, zou je je kind onze speciale kinderpagina of folder kunnen laten lezen en met hem of haar bespreken wat de cursus inhoudt.
Het kan zijn dat je kind toch bedenkingen heeft.
In dat geval is het mogelijk om naar een van de proeflessen te komen, zodat hij of zij het gebodene kan ervaren.
Tijdens de cursus is het wenselijk om interesse te tonen in wat het kind op de cursus doet. Soms wil het wel wat vertellen, soms helemaal niet. Laat het kind hier vrij in. Zeer waarschijnlijk zul je thuis ook effecten gaan zien van onze cursus. Soms kunnen deze minder leuk zijn en voldoen ze misschien niet aan jouw verwachtingen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het kind meer op zichzelf gaat vertrouwen en als gevolg daarvan weerwoord geeft en niet alles meer op jouw manier wil doen. Praat hier met elkaar over, zodat duidelijk wordt wat er bij het kind speelt. Mochten er vragen zijn omtrent gedragingen of uitingen gedurende of na de looptijd van de cursus, dan kun je ons altijd bellen of mailen. Halverwege de cursus is er ook nog een bijeenkomst voor ouders om je te informeren over de voortgang van je kind en wat we allemaal gedaan hebben tijdens de cursus.

Lichamelijk contact is functioneel geïntegreerd in de Superkidz cursus. Het zal in verschillende vormen aangeboden worden: knuffelen, stoeien, massages, contactspellen.
Vertrouwdheid met en integratie van lichamelijkheid is goed voor het zelfvertrouwen en voor de vaardigheid om contact te maken.
We weten dat lichamelijk contact essentieel is voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Het is een eerste levensbehoefte. De behoefte om aangeraakt en gestreeld te worden is een psychologische behoefte. Het kind heeft lichamelijk contact nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Vanuit psychologisch standpunt heeft hij het nodig om een gevoel van veiligheid, geborgenheid en gehechtheid te ontwikkelen.
Vanuit deze achtergrond vinden wij lichaamsbewustzijn en lichamelijk contact essentieel in wat wij willen bereiken met de kinderen.
Het lichaam is immers de belangrijkste ingang naar het gevoel.
“De wijsheid van het lichaam is oneindig veel groter dan de intelligentie van het brein.”
Hierbij houden we natuurlijk altijd rekening met de individuele voorkeur van het kind. Sommige kinderen zijn nu eenmaal ‘lijfelijker’ dan anderen. En wat bij de een goed voelt, kan bij de ander grensoverschrijdend zijn.
In onze gedragscode zijn bepalingen opgenomen omtrent lichamelijk contact.

Wij delen jouw zorg hierover. Leon is vader en Sandra is pleegmoeder.
Tja, hoe kun je ons vertrouwen? Eigenlijk simpelweg door te onderzoeken wie wij zijn en wat wij doen. Wij willen je uitnodigen om ons en onze werkwijze te leren kennen op een informatieavond of tijdens een proefles of via telefoon of email als u vragen heeft. Op deze wijze kun je jouw eigen mening vormen.

Wij vinden het jammer dat er voor het voorkomen van kindermisbruik nog weinig wettelijke of vrijwillige maatregelen zijn, zoals bijvoorbeeld screening, contracten, gedragscodes of inspectie. Om jouw vertrouwen op dit punt zo groot mogelijk te maken hebben wij besloten om voor Superkidz een gedragscode te hanteren. Onze gedragscode is afgeleid van de model gedragscode van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
De door ons opgestelde en gehanteerde gedragscode valt hier te lezen.

Niet gevonden wat je zocht?

Hier zijn enkele manieren om contact met ons op te nemen

Bel ons!

0573 46 03 51