FAQ

Wij willen kinderen in Nederland helpen om vrijuit te leven. Om open, ruimdenkend, spontaan, zelfbewust en sociaal te zijn.

Veel volwassenen worstelen nog steeds met thema’s die hun oorsprong vinden op jonge leeftijd. Onze kinderen krijgen natuurlijk te maken met diezelfde thema’s. Wij kunnen onze kinderen nu eenmaal niet beschermen voor alles wat zich in hun leven aandient!

Wij willen niet wachten tot kinderen volwassen zijn. Wij willen hen nu al vaardigheden geven om beter met situaties in het leven om te gaan.

In ieder mens schuilt een superheld.

De kern van ieder mens is zuiver en heeft enorme potentie. Niet door wat we in het leven meemaken, maar door hoe wij die gebeurtenissen ervaren en verwerken, kan de zuiverheid van die kern aangetast worden en kan het moeilijker of zelfs onmogelijk worden om van onze capaciteiten gebruik te maken.

Wij willen kinderen helpen om met zo min mogelijk ballast door het leven te gaan.

We werken sterk ervaringsgericht. We praten niet over thema’s, maar in een veilige omgeving, laten we kinderen hun thema’s beleven. Daardoor krijgen ze inzicht in hun denken, voelen en handelen. Tegelijkertijd geven we ze vaardigheden om anders (effectiever) met deze thema’s om te gaan. Zo creëert het kind balans tussen verstand en gevoel.

Dit biedt een stevige basis van waaruit belangrijke waarden van het leven, zoals zelfvertrouwen, weerbaarheid, voldoening, goed voor jezelf zorgen, betrokkenheid en inventiviteit gemakkelijker voortvloeien.

De cursus bestaat uit 2 delen. In eerste instantie richten we ons op het kind als individu. We onderzoeken vragen als:

  • Wie ben ik?
  • Wat voel ik?
  • Wat kan ik al?
  • Wat mag ik nog leren?

Hierbij gaan we moeilijkheden niet uit de weg.
Je kunt de activiteiten in het begin van de cursus zien als het gooien van een steen in een poel met stilstaand water. Zoals het water kan vertroebelen door de laag sediment die zich op de bodem heeft verzameld, zo zullen thema’s die bij een kind bezonken zijn, naar boven gehaald worden.
Door integratie van alle ‘troebelingen’ zullen de kinderen meer ruimte krijgen om hun diepere kern te ontdekken. Dit zal zich uiten in een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, beter grenzen stellen, meer balans, een betere integratie van gevoel en verstand, minder oordeel en meer verdraagzaamheid naar anderen.

In het tweede deel van deze cursus gaan we vanuit dit positieve zelfbeeld contact maken met anderen. We doen dit in samenspel, door samen te werken en door samen te vieren.
De meest plezierige en voldoening gevende wijze van contact maken en samenwerken met anderen is om dit te doen vanuit je kern.

Een aantal aspecten maken deze cursus zo bijzonder:

  • De opzet van de cursus. Eerst gaan we naar kern van het kind. We geven het kind vaardigheden om zichzelf op een positieve manier te bekijken. Vervolgens gaan we vanuit deze basis leren om samen te werken met anderen.
  • De wijze waarop de cursus wordt aangeboden. Deze cursus gaat uit van doe-activiteiten. Het is onze visie dat je meer leert door dingen te doen en te ondergaan, dan door te praten en te luisteren. Door iets te doen komt de kennis en wijsheid op meerdere niveaus binnen en zal het kind het zich beter herinneren. Bovendien hebben we de cursus zodanig opgezet, dat alle activiteiten leuk zijn om te doen. Tegelijkertijd heeft iedere activiteit een dieper onderlaag die een van te voren bepaald doel dient.
  • De cursus heeft mannelijke én vrouwelijke leiding. Mannen en vrouwen hebben een andere manier van omgaan met kinderen. Tevens kijken ze verschillend tegen dingen aan. Wij vinden het belangrijk dat de cursus wordt begeleid door zowel een man als een vrouw, zodat de kinderen een voorbeeld hebben aan beide.
  • Wij maken in de cursus gebruik van krachtige technieken die hun oorsprong vinden in verschillende therapeutische stromingen (cognitief, lichaamsgericht, creatief, NLP).

De kosten kunnen vaak niet vergoed worden bij de zorgverzekeraar, maar dat is per zorgverzekeraar en per pakket weer anders, dus het is de moeite waard om het eens te controleren bij je zorgverzekeraar.

Voor mensen met een laag inkomen zijn er diverse mogelijkheden. Wij hebben goede ervaringen met Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport&Cultuur, U-pas (alleen in Utrecht) en via Indebuurt033 (alleen in Amersfoort).

Verder zijn wij aanbesteed in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen).

We vinden het belangrijk dat een kind het gevoel heeft zeggenschap te hebben over zichzelf en dat hij of zij gemotiveerd is om zélf de cursus te willen volgen. Het kan zijn dat je kind toch bedenkingen heeft.

Tijdens de cursus is het wenselijk om interesse te tonen in wat het kind op de cursus doet. Soms wil het wel wat vertellen, soms helemaal niet. Laat het kind hier vrij in. Zeer waarschijnlijk zal je thuis ook effecten gaan zien van onze cursus. Soms kunnen deze minder leuk zijn en voldoen ze misschien niet aan jouw verwachtingen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het kind meer op zichzelf gaat vertrouwen en als gevolg daarvan weerwoord geeft en niet alles meer op jouw manier wil doen. Praat hier met elkaar over, zodat duidelijk wordt wat er bij het kind speelt. Mochten er vragen zijn omtrent gedragingen of uitingen gedurende of na de looptijd van de cursus, dan kun je ons altijd bellen of mailen. Halverwege de cursus is er ook nog een bijeenkomst voor ouders om je te informeren over de voortgang van je kind en wat we allemaal gedaan hebben tijdens de cursus.

Wij zien dat als een mooi gegeven! Onze benadering naar de kinderen is altijd dat iedereen (vooral) mens is. Wij doen daarom vrijwel altijd mee met oefeningen en ook wij delen waar wij moeite mee hebben. Daarin geven wij aan dat het niet uitmaakt of je 6, 12, 35 of 60 jaar oud bent, omdat ieder mens gevoelens als blijheid, verdriet, boosheid en angst kent.

Wij hopen altijd dat onze groep zo divers mogelijk is qua verdeling in leeftijden, geslacht, gekozen strategie en energie. Daardoor kunnen we kinderen laten zien en ervaren dat er meerdere mogelijkheden zijn om met eenzelfde situatie om te gaan.

Daarbij is het zo dat een kind van 6 jaar speelser kan kijken naar een situatie waar iemand van 12 jaar al zes jaar langer mee worstelt. Daarbij kan een kind van 12 jaar beter tips geven aan een kind van zes jaar door meer levenservaring. Dat maakt dat de leeftijden elkaar juist beter aanvullen dan dat het elkaar weerhoudt in ontwikkeling.

Aan onze cursussen en kampen doen allerlei verschillende kinderen mee. Dat is ook onze wens, omdat we daardoor de kinderen allerlei manieren, hoe je met bepaalde situaties kunt omgaan, kan laten zien. Hoe meer gemixt de groep is, hoe beter het is voor het groepsproces.

De kinderen die bij ons komen hebben klachten van faalangst, verdriet, weinig zelfvertrouwen, twijfels, onzekerheden, gepest worden, verlegenheid, moeite met samenspelen en vriendschappen, etc.

Dit is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat wij jouw kind nog niet hebben leren kennen. Vaak is daarom het antwoord op deze vraag het volgende. Er zijn kinderen waarnaar geluisterd moet worden, omdat een kind een duidelijke grens aangeeft en er nog niet klaar voor is. Er zijn kinderen die bij alles wat nieuw is ‘nee’ zeggen en daardoor niks aangaan. Deze kinderen hebben daardoor vaak een duwtje in de rug nodig van hun ouder die ze het vertrouwen geeft dat het goed voor ze is.

Op de kamplocatie staat een grote zaal, genaamd De Zonnedans. Daar zit een kleine keuken en een toilet- en douchegedeelte in. In deze zaal slapen alle kinderen en twee volwassen begeleiders. In deze zaal eten we, doen we oefeningen, doen we gek, hebben we kussengevecht, praten we over onze gevoelens en laten we scheten.

Er is daardoor weinig ruimte voor kinderen om zich af te zonderen of groepjes te vormen. Dat maakt dat ze echt aanwezig zijn op het kamp en dat alles wat er op het kamp naar voren komt, zichtbaar wordt. Daardoor kunnen we met de kinderen aan de slag in het moment.

Spanning is een hele goede manier om andere mensen in beweging te brengen. Als een kind spanning ervaart, dan gaan (vaak) volwassenen heel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat de spanning weggenomen wordt. Daardoor wordt indirect de boodschap gegeven dat een kind niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, maar dat iemand anders dit moet doen.

Wij coachen daarom vaak ouders hoe zij om kunnen gaan met de spanning van hun kind, waardoor ouders geen spanning meer wegnemen, maar zodat het kind in zijn/haar kracht komt te staan.

Spanning ervaren is niet erg. Als spanning er even mag zijn, zonder dat er iets gebeurt, dan gaat een kind ervaren dat het gevoel ook weer verdwijnt.

Er gaan altijd minstens twee volwassen ervaren begeleiders mee op kamp, waarin onze voorkeur altijd heeft om zowel een man als een vrouw mee te laten gaan. Wij zijn van mening dat soms een mannelijke en soms een vrouwelijke energie beter past bij een kind in een bepaalde situatie.

Daarnaast gaan er altijd minstens twee jeugdbegeleiders mee op kamp. Dit zijn jongeren van 16 tot 25 jaar. Zij zijn namelijk het grote voorbeeld voor de kinderen. De opdracht die wij deze jongeren geven is ‘Doe met alles mee en laat de kinderen zien dat het ok is’.

Kinderen kunnen zich beter identificeren met jongeren van 18 dan met ‘bejaarden’ van 35 jaar. 😊

Tijdens het tussengesprek besteden wij aandacht aan jouw kind. Daarin zullen we aangeven hoe het gaat met jouw kind tijdens de cursus, wat we zien in het contact tussen jou en jouw kind en wat we als tips hebben. Mochten er eerder dingen zichtbaar worden, dan zullen we je daarover altijd op de hoogte stellen.

Wij begeleiden kinderen vanuit de basis niet individueel, omdat wij geloven in de kracht van het groepsproces. Mocht er na een cursus of kamp nog individuele begeleiding nodig zijn, dan kunnen wij dat doen. In sommige gevallen raden wij het ouders aan, omdat wij dan ervaren dat het kind met een individuele sessie extra geholpen kan worden.

Wij werken altijd met dat wat er ontstaat op een bepaald moment. Het heeft namelijk een reden waarom dat gevoel er opeens is. We besteden, in dat moment, aandacht aan het gevoel. Tijdens onze kampen, sinds 2012, hebben we slechts een keer de ouders gebeld. In alle andere gevallen was het kind zelf in staat om naar het gevoel te kijken en het te veranderen.

Lichamelijk contact is functioneel geïntegreerd in de Superkidz cursus. Het zal in verschillende vormen aangeboden worden: knuffelen, stoeien, massages, contactspellen.
Vertrouwdheid met en integratie van lichamelijkheid is goed voor het zelfvertrouwen en voor de vaardigheid om contact te maken.
We weten dat lichamelijk contact essentieel is voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Het is een eerste levensbehoefte. De behoefte om aangeraakt en gestreeld te worden is een psychologische behoefte. Het kind heeft lichamelijk contact nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Vanuit psychologisch standpunt heeft hij het nodig om een gevoel van veiligheid, geborgenheid en gehechtheid te ontwikkelen.
Vanuit deze achtergrond vinden wij lichaamsbewustzijn en lichamelijk contact essentieel in wat wij willen bereiken met de kinderen.
Het lichaam is immers de belangrijkste ingang naar het gevoel.
“De wijsheid van het lichaam is oneindig veel groter dan de intelligentie van het brein.”
Hierbij houden we natuurlijk altijd rekening met de individuele voorkeur van het kind. Sommige kinderen zijn nu eenmaal ‘lijfelijker’ dan anderen. En wat bij de een goed voelt, kan bij de ander grensoverschrijdend zijn.
In onze gedragscode zijn bepalingen opgenomen omtrent lichamelijk contact.

Wij delen jouw zorg hierover. Leon is vader en Sandra is pleegmoeder.
Tja, hoe kun je ons vertrouwen? Eigenlijk simpelweg door te onderzoeken wie wij zijn en wat wij doen. Wij willen je uitnodigen om ons en onze werkwijze te leren kennen op een informatieavond of tijdens een proefles of via telefoon of email als u vragen heeft. Op deze wijze kun je jouw eigen mening vormen.

Wij vinden het jammer dat er voor het voorkomen van kindermisbruik nog weinig wettelijke of vrijwillige maatregelen zijn, zoals bijvoorbeeld screening, contracten, gedragscodes of inspectie. Om jouw vertrouwen op dit punt zo groot mogelijk te maken hebben wij besloten om voor Superkidz een gedragscode te hanteren. Onze gedragscode is afgeleid van de model gedragscode van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

De door ons opgestelde en gehanteerde gedragscode valt hier te lezen.

Niet gevonden wat je zocht?

Hier zijn enkele manieren om contact met ons op te nemen

Bel ons!

0573 46 03 51